The Ritz-Carlton, Nikko Hotel – Nikko Tochigi, Japan ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต

The Ritz-Carlton, Nikko Hotel - Nikko Tochigi, Japan - Exterior Aerial View
  • Name: The Ritz-Carlton, Nikko
  • Rooms: 94
  • Rating: 5-Star
  • Brand: The Ritz-Carlton
  • Parent: Marriott International

The Ritz-Carlton, Nikko is located on the east shore of Lake Chuzenji, south of Mount Nantai, in an area known locally as Okunikko, or โ€œdeep Nikko.โ€ This luxury lakeside resort hotel provides guests with easy access to such prominent scenic attractions as the Kegon Falls and the UNESCO-designated Toshogu and Futarasan shrines and Rinnoji temple. The hotel is designed as luxury residence that blends in with the natural surroundings. Taking cues from its picturesque surroundings, the hotel articulates graceful Japanese design through a modern lens to bring the natural beauty of Nikko indoors. Earthy materials such as woods and stones permeate the property and are enhanced by streaming natural light.

Offering luxury combined with traditional and contemporary expressions, the 94 guestrooms and suites start at a generous 57 square meters in size and include 9 Lake Chuzenji View Suites as well as the 277-square-meter Ritz-Carlton Suite. Uniting modern flair with tasteful Japanese design, each residence has a private balcony and a semi-outdoor lounge area inspired by the engawa veranda of traditional Japanese architecture, inviting guests to take in the beauty of the national park. The room interiors feature a sophisticated, coordinated color scheme, and capture the essence of Japanโ€™s history and culture with details inspired by the local Tochigi Prefecture craft of Kanuma Kumiko.

Located in the northern part of Japanโ€™s Kanto region just two and a half hours north of Tokyo, Nikko is a popular destination renowned for such natural and cultural jewels as the 97-meter cascade of Kegon Falls and the splendid architecture of Shinto shrines and Buddhist temples set in a UNESCO World Heritage site. This mountainous area west of Nikkoโ€™s city center brims with natural beauty and is a destination steeped in culture and history. Regarded as hallowed ground for devotees of Japanese mountain worship ever since the Buddhist monk Shodo Shonin climbed Mount Nantai in 782, scenic Nikko has over the centuries been a haven of the Japanese court, the imperial family, and travelers both domestic and international.

  • Location: The Ritz-Carlton, Nikko – 2482, Chugushi, Nikko, Tochigi 321-1661, Japan

Contact